POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Alquilovers. Propietari d'aquesta plataforma de gestió contractual anomenada “Portal del Inquilino” (Portal del Llogater)

CIF B86963303

Poeta Aurora de Albornoz, 29010 Màlaga

Adreça de correu electrònic: info@alquilovers.com

Contacte Delegat de Protecció de Dades: DPD@alquilovers.com

Qui pot ser destinatari de la comunicació de dades?

  • El propietari de l'habitatge, identificat en el mateix contracte.

Quines són les finalitats principals del tractament de les teves dades?

1.- Atendre sol·licituds d'informació

Utilitzarem les teves dades per atendre qualsevol sol·licitud d'informació que ens facis.

2.- Gestionar l'enviament d'informació comercial

Si dones el teu consentiment perquè t’enviem publicitat, utilitzarem les teves dades per enviar-te comunicacions comercials que considerem que poden ser del teu interès per qualsevol mitjà, automatitzat o no (correu, SMS, MMS, fax, Internet, telèfon...) a través de la marca comercial Alquilovers.

3.- Realització de campanyes telefòniques de control intern i de qualitat

Si dones el teu consentiment, podrem contactar-te per dur a terme campanyes de qualitat i de control intern. Les dades personals recollides a través d'aquestes campanyes només s'utilitzaran a efectes de control i millora de les condicions del servei. En cap cas les teves dades personals es comunicaran a tercers.

4.- Gestionar el teu contracte de lloguer: incidències, factures, documentació, etc.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades personals mentre el contracte estigui vigent i se suprimiran quan prescriguin les accions legals derivades d'aquest contracte i del tractament de les dades personals, d'acord amb els terminis legals de conservació de dades.

En qualsevol moment pots revocar el teu consentiment a l'enviament de publicitat o donar-te de baixa de la plataforma de gestió contractual "Portal del Llogater".

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La legitimació de la finalitat recollida als punts 1 i 4 és l'execució d'un contracte, el consentiment i el compliment d'obligacions legals.

La legitimació de les finalitats recollides als punts 2 i 3 és el teu consentiment.

Quins drets tens quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a ALQUILOVERS estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades ocasions podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i altres supòsits previstos a la Llei.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. ALQUILOVERS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a la defensa de possibles reclamacions.

En cas d'exercir el dret d'oposició a l'enviament de publicitat, les teves dades deixaran de ser tractades amb aquesta finalitat.

Tens dret a la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, tens dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que has donat per a les finalitats del tractament a què es destinen les teves dades personals.

Per exercir els teus drets, adreça't a nosaltres, ALQUILOVERS, indicant el teu nom, cognoms, adreça i adjuntant una còpia del teu document oficial d'identificació. Per correu electrònic a: lopd@alquilovers.com amb la referència LOPD/Alquilovers.

T'informem que tens dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació addicional

Menors d'edat.

Els menors de 14 anys han d'abstenir-se de facilitar les seves dades personals.

Barcelona, octubre de 2018