POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Informació legal d’Alquilovers.com:

• Denominació comercial: Alquilovers.com

• Adreça: Poeta Aurora de Albornoz, 29010 Málaga

• Correu Electrònic: lopd@alquilovers.com

• Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44396, foli 168, full B-454894.

• NIF: B86963303

Per a més informació sobre les condicions d’accés i ús d’aquest Lloc Web [cliqui aquí].

 

Tractament de dades de caràcter personal dels Usuaris:

A efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal –LOPD-) mitjançant aquesta Política de Privadesa, PortalInquilino.com informa als Usuaris del seu Lloc Web: www.PortalInquilino.com (d’ara endavant “Lloc Web”) de la seva política de tractament de les dades de caràcter personal recollides dels Usuaris a través del Lloc Web, per tal que aquests decideixin lliurement i voluntària si desitgen facilitar a Alquilovers.com les dades personals que els hi poden requerir o que es puguin obtenir sobre ells amb ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

 

• Responsable del Fitxer

Les dades de caràcter personal que els Usuaris facilitin mitjançant l’emplenament dels fitxers electrònics posats a disposició del Lloc Web (les “Dades”) seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal l’únic responsable del qual és PortalInquilino.com, sent el destinatari dels mateixos Anticipa Real Estate com a gestora per compte de la propietat de l'immoble llogat.

 

• Dades recaptades

Les úniques dades personals a les que PortalInquilino.com tindrà accés a través del Lloc Web seran aquells que es derivin de la documentació contractual i de gestió derivada del contracte de lloguer que l'usuari té formalitzat amb la marca Alquilovers i aquells que en el seu cas l'Usuari faciliti voluntàriament, així com aquelles altres dades recollides a través de les Cookies instal·lades, segons es descriu a la Política de Cookies, també a disposició de l’Usuari [cliqui aquí].

L’Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant-se Alquilovers.com el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici per la resta d’accions que procedeixen del Dret.

En el suposat de produir-se alguna modificació a les dades, Alquilovers.com demana als Usuaris que les actualitzin.

El no emplenament per part de l’Usuari de tots els camps marcats com obligatoris als formularis electrònics podrà comportar que no puguem atendre la seva sol·licitud.

Qualsevol Usuari menor de 14 anys haurà d’abstenir-se de facilitar les seves dades de caràcter personal.

 

Finalitat del tractament de les Dades:

La finalitat essencial d'aquest Lloc Web és la de facilitar a l'arrendatari informació sobre el seu contracte de lloguer i la gestió d'alguns aspectes relatius al mateix  

 

• Mesures de seguretat

Alquilovers.com adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar en la mesura del possible accessos no autoritzats, subtraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

 

 Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets “ARCO”)

L'Usuari podrà fer efectiu l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a Alquilovers.com, a l'adreça postal que consta en l'encapçalament d'aquest document o per correu electrònic a lopd@alquilovers.com.com, havent d'acreditar en qualsevol cas la seva identitat.